You are here:  / Thông báo / Tin tức - Sự kiện / thông báo về việc thi thăng hạng viên chức từ ngạch kế toán viên lên kế toán viên chính, kế toán viên cao đẳng, trung cấp lên kế toán viên năm 2020
Ảnh thông báo

thông báo về việc thi thăng hạng viên chức từ ngạch kế toán viên lên kế toán viên chính, kế toán viên cao đẳng, trung cấp lên kế toán viên năm 2020

1 2 3 4

5

6

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )