You are here:  / Văn bản / Hướng Dẫn- Thực Hiện Quy Định Chế Độ Làm Việc Đối Với Giáo Viên, Giảng Viên

Hướng Dẫn- Thực Hiện Quy Định Chế Độ Làm Việc Đối Với Giáo Viên, Giảng Viên

Số/Ký hiệu: 587/QD-BVHTTDL
Ngày ban hành: 07/03/2014
Cơ quan ban hành: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại thông báo: Hướng Dẫn
Người ký: Hiệu Trưởng- Nguyễn Văn Minh
Toàn văn:

Picture 001 Picture 002 Picture 003 Picture 004 Picture 005 Picture 006 Picture 007 Picture 008 Picture 009