You are here:  / Văn bản nội bộ / Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 – 2020 trong nhà trường

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 – 2020 trong nhà trường

Số/Ký hiệu: 489B/QĐ-CĐNTTB-CTHSSV
Ngày ban hành: 21/10/2016
Cơ quan ban hành: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại thông báo: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh
Toàn văn:

1

 

 

2