img_7704

Thông cáo báo chí Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024

03-05-2024 08:05

Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt […]

3

Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2023.

29-12-2023 14:45

Ngày 24/12/2023 – 25/12/2023, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đã tổ chức buổi nghiệm thu Báo […]