tải xuống (1)

Thông báo tuyển sinh năm 2024

05-01-2024 14:08

  RelatedPost Lễ trao quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng, Trườn… Tập huấn công tác đào tạo theo hệ […]

3

Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2023.

29-12-2023 14:45

Ngày 24/12/2023 – 25/12/2023, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đã tổ chức buổi nghiệm thu Báo […]

tải xuống

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ I năm học 2023 – 2024

13-11-2023 09:07

Theo kế hoạch số: 722/ KH-CĐNTTB-KT, ngày 23 tháng 11 năm 2023, phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD công bố […]

6f8397c853d5818bd8c4

Tổ chức nghiệm thu Quy trình đảm bảo chất lượng năm 2023

18-08-2023 09:07

Ngày 16/8/2023 Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc đã tổ chức đánh giá và nghiệm thu Quy trình đảm bảo […]