You are here:  / Sứ mệnh và tầm nhìn / Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

1. Sứ mệnh và tầm nhìn:

1.1. Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc đóng góp vào sự phát triển của khu vực Tây Bắc và đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật và du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; bảo lưu và phát triển những giá trị văn hoá của các dân tộc trong khu vực, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.

1.2. Tầm nhìn: Trở thành Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc. Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực, hướng tới hội nhập quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch. Phát triển theo hướng nghiên cứu, sưu tầm, bảo lưu và phát huy các giá trị văn hoá của các dân tộc khu vực Tây Bắc; kết hợp đào tạo với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Lộ trình phát triển:

2.1. Giai đoạn 2014-2015:

1) Phát triển, đào tạo đội ngũ giảng viên. Đến năm 2015, Nhà trường có 04 tiến sĩ.

2) Giải phóng mặt bằng 28.000m2 đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh      Hòa Bình cấp năm 2011.

3) Hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật         Tây Bắc.

4) Xây dựng Đề án mở ngành đào tạo bậc đại học các ngành: Văn hóa học, Quản lý Văn hoá, Sư phạm Mỹ thuật, Hội hoạ.

5) Thành lập Trung tâm Bảo tồn văn hóa Tây Bắc thuộc Trường.

6) Xây dựng bộ hồ sơ tự đánh giá trường cao đẳng, hoàn thiện bộ phận kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường.

7) Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình. Mỗi năm biên soạn 02 giáo trình cấp Bộ, 03 – 04 giáo trình cấp cơ sở.

2.2.  Giai đoạn 2016-2020:

1) Thành lập Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc.

2) Triển khai đào tạo bậc đại học các ngành: Văn hóa học, Quản lý Văn hoá, Sư phạm Mỹ thuật, Hội hoạ.

3) Tiếp tục phát triển, đào tạo đội ngũ giảng viên. Phấn đấu đến năm 2020, Nhà trường có 192 giảng viên, trong đó có từ 10 – 12 tiến sĩ, từ 01 – 02 phó giáo sư.

4) Xây dựng Đề án đào tạo đại học các ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Khoa học Thư viện, Diễn viên Múa, Biên đạo Múa, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Hướng dẫn viên Du lịch, Quản trị Khách sạn – Nhà hàng.

5) Xây dựng mới 01 giảng đường 5 tầng, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Tây Bắc, khu học tập giáo dục thể chất ngoài trời, xưởng trường.

6) Xây dựng bộ hồ sơ tự đánh giá trường đại học. Đến năm 2018 thực hiện tự đánh giá trong.

7) Xin cấp bổ sung 10ha đất để xây dựng cơ sở vất chất của Khoa Du lịch.

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )