You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh của Th.s. Đỗ Thị Thanh Hương Phó trưởng khoa Kiến thức đại cương
1

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh của Th.s. Đỗ Thị Thanh Hương Phó trưởng khoa Kiến thức đại cương

Chiều ngày 28/03/2018 tại Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình, Th.s. Đỗ Thị Thanh Hương Phó trưởng khoa Kiến thức đại cương đã bảo vệ thành công đề tài:  “Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình”.

Trong 15’, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính và đề xuất 8 giải pháp nhằm phát huy các giá trị truyền thống đặc trưng trong văn hóa của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

1

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung chính trong đề tài

 Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những nỗ lực của các tác giả thể hiện thông qua những bản nhận xét chi tiết và các câu hỏi nêu ra của thành viên hội đồng. Tác giả đã tự tin trả lời trước hội đồng những vấn đề mà các thành viên hội đồng đặt ra và được các thành viên hội đồng, toàn thể cử tọa tham dự nhất trí cao.

2

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh

P.KT&KĐCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )