You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Đào tạo / Kế hoạch tuyển sinh năm 2023
images

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023

Căn cứ Thông số 05/2021/TTBLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh hội về việc quy định quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Căn cứ Quyết định số 3476/BVHTTDL ngày 19 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Căn cứ Quyết định số 108/CĐNTTB ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc ban hành kế hoạch tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy cao đẳng liên thông năm 2023 với các nội dung trong bản đính kèm dưới đây

Tải Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 Tại đây

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )