You are here:  / Phòng Đào tạo, QLKH và Hợp tác QT / Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
22-franchise-offer

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 123A  ngày 31 tháng 08 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc về việc thành lập các Phòng, Ban, Khoa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Về cơ cấu nhân sự phòng gồm có 6 người, 1 trưởng phòng và 6 nhân viên gồm:

  1. Ông Nguyễn Anh Hoàng – Phó Trưởng phụ trách phòng
  2. Bà Minh Quyên – Phó trưởng phòng
  3. Bà Trần Nguyễn Thiên Trang
  4. Bà Võ Thị Kim Liên
  5. Bà Đỗ Thị Kim Thu

image

Với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, trong nhiều năm qua phòng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

  1. Chức năng:

– Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai, quản lý công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học theo quy chế đào tạo của Luật Giáo dục và các quy định về giáo dục và đào tạo của Nhà nước ban hành.

  1. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu đào tạo cán bộ văn hoá nghệ thuật ở bậc cao đẳng và trung cấp; Tổng hợp chương trình khung, chương trình chi tiết môn học, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá về những vấn đề trên.

2.2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các kế hoạch khác liên quan cho từng kỳ học, năm học; Lập tiến trình giảng dạy, giao giờ giảng cho các khoa, bộ môn, lập lịch thi… và tổ chức, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch trên.

2.3. Xây dưng các nội quy, quy chế giảng dạy học tập. Theo dõi việc giảng dạy của giảng viên, theo dõi việc học tập và kết quả học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

2.4. Làm báo cáo tổng hợp giờ giảng học kỳ, năm học và các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường, lập phương án thanh toán, đề nghị thanh toán giờ giảng cho cán bộ giảng viên.

2.5. Tổ chức giám sát thi ( thi hết học phần và thi tốt nghiệp) theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.6. Công tác tuyển sinh: Lập phương án, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục  theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác tuyển sinh, phối hợp với các khoa, phòng có liên quan trong nhà trường để tổ chức kỳ thi tuyển sinh hàng năm.

2.7. Thi tốt nghiệp: Nghiên cứu, đề xuất hình thức thi, nội dung thi, tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi và các dữ liệu cần thiết để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

2.8. Quản lý lưu giữ các hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo.

 

Địa chỉ lên hệ:

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế – Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc

Phường Thịnh Lang – TP Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.858.026 – DĐ: 0984.506.788.

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )