You are here:  / Văn bản / PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Số/Ký hiệu: Phiếu khảo sát
Ngày ban hành: 23/04/2017
Cơ quan ban hành: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại thông báo: VĂN BẢN
Người ký: Phòng KT&KĐCL
Toàn văn:

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA HSSV ĐI LÀM Tải về