You are here:  / Văn bản / Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025”

Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025”

Số/Ký hiệu: 725/TCDN-KDCL
Ngày ban hành: 12/04/2017
Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề
Loại thông báo: Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký: P. Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng
Toàn văn:

Nội dung dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025”  Xem thêm