You are here:  / Văn bản / Thông tư mới ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư mới ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Số/Ký hiệu: 06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 08/03/2017
Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề
Loại thông báo: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Toàn văn:

Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp