You are here:  / Văn bản / Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 08/03/2017
Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề
Loại thông báo: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Người ký: Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp
Toàn văn:

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  Xem tiếp