You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Phân Công Nhiệm Vụ Của Phòng Khảo thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Năm 2022
8

Phân Công Nhiệm Vụ Của Phòng Khảo thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Năm 2022

  1. Đ/c:Đặng Trí Mẫn – Phó phụ trách phòng

– Phụ trách chung

+ Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

– Phụ trách trực tiếp công tác:

+ Xây dựng các quy định, quy trình đảm bảo chất lượng;

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;

+Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục.

+ Chịu trách nhiệm quản lý, phân công và điều hành cán bộ thuộc phòng thực hiện theo chức năng được hiệu trưởng phê duyệt.

+ Chịu trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng liên quan tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học(phân công cán bộ coi thi, tính quy đổi giờ coi thi cho cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi).

+ Đôn đốc kiểm tra công việc của các thành viên trong Phòng, định kỳ báo cáo hoạt động của Phòng với Ban giám hiệu.

+ Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khiếu nại và các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

+ Thư ký thường trực hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tổng hợp thông tin đánh giá của các đơn vị, tổng hợp báo cáo tự đánh giá.

– Công tác khác:Phó chủ nhiệm UBKT Đảng; Chính trị viên phó BCHQS trường;Phó ban biên tập website; Giảng viên Mĩ thuật.

  1. Đ/c: Đỗ Thị Kim Tuyến – Phó Trưởng phòng

– Phụ trách trực tiếp công tác:

+ Là người giúp việc cho Phụ trách phòng, chịu sự phân công của phụ trách phòng và chịu trách nhiệm trước Phụ trách phòng về những mặt công tác được phân công.

+ Khi Phụ trách phòng đi vắng, Phó Trưởng phòng được Phụ trách phòng uỷ quyền thay mặt Phụ trách phòng có đủ thẩm quyền như Phụ trách phòng, phụ trách các mặt công tác được uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phụ trách phòng về kết quả công tác đã được uỷ quyền.

+ Phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận Trung tâm thư viện.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Phụ trách phòng về những nhiệm vụ được phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

– Công tác khác:Bí thư Chi bộ I;Công tác Văn phòng Đảng uỷ;phụ trách tổ Khoa học công nghệ; thành viên ban biên tập website.

  1. Đ/c: Vương Thị Ngọc Quyên – Cán bộ phòng

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2022.

+Chịu trách nhiệm in sao đề thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

+ Phối hợp quản lý ngân hàng đề thi.

+ Phối hợp tính công ra đề thi các kỳ thi kết thúc môn học.

+ Tham gia các hoạt động kiểm tra theo nhiệm vụ của đơn vị.

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của phòng.

+Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch BĐCL, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu BĐCL;

+ Phối hợp cùng cán bộ phòng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tếkiểm tra, kiểm soát kỷ cương dạy học.

+ Thực hiện chấm công của phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

– Công tác khác:Giảng viên Tiếng anh-Khoa KTCB&CSN; tổ trưởng tổ Công đoàn số 2.

  1. Đ/c:Đỗ Thị Hồng Hạnh – Cán bộ phòng

+ Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học: Chương trình, lịch học, tiến độ thực hiện của giảng viên (tổng hợp báo cáo theo tuần).

+ Phối hợp quản lý ngân hàng đề thi.

+ Phối hợp tính côngcoi thi của cán bộ coi thi các kỳ thi kết thúc môn học.

+ Phối hợp thực hiện kế hoạch Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2022

+Phối hợpthực hiện quy trình khảo sát (bảng hỏi, phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp…)

+Phối hợplàm các báo cáo, tổng hợp về công tác đảm bảo chất lượng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

+ Phối hợp cùng cán bộ phòng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tếkiểm tra, kiểm soát kỷ cương dạy học.

– Công tác khác:Giảng viên dạy Tin học – Khoa KTCB&CSN

  1. Đ/c:Đoàn Minh Phúc – Cán bộ phòng

+ Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.

+ Phối hợp tính công chấm thi các kỳ thi kết thúc môn học.

+ Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình lên Website của nhà trường.

+ Nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên qua hệ thống mạng; tổng hợp kết quả, báo cáo.

+ Phối hợp quản lý ngân hàng đề thi.

+ Phối hợp làm các báo cáo, tổng hợp về công tác đảm bảo chất lượng.

+ Phối hợp in sao đề thi,thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, ghép phách, lên điểm kỳ thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

– Công tác khác:Thành viên Tổ Khoa học – Công nghệ; Ban biên tập website

  1. Đ/c: Nguyễn Đình Luân – Cán bộ phòng

+ Phối hợp in sao đề thi,thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, ghép phách, lên điểm kỳ thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

+Phối hợp quy trình khảo sát (bảng hỏi, phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp…)

+ Phối hợp quản lý và lưu trữ công tác đảm bảo chất lượng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

– Công tác khác:Phụ trách phòng Y tế của trường.

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )