You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Hoạt động Sáng tác các tác phẩm nghệ thuật năm học 2021-2022
HĐ nghiem thu tac pham am nhac

Hoạt động Sáng tác các tác phẩm nghệ thuật năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch số 247/KH-CĐNTTB-ĐT ngày 30 tháng 05 năm 2022, Hội đồng khoa học nhà trường đã tổ chức đánh giá kết quả sáng tác các tác phẩm nghệ thuật năm học 2021-2022;

Thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Ủy viên – Thư ký Hội đồng thừa lệnh Hiệu trưởng công bố Quyết định số 248/QĐ-CĐNTTB-ĐT ngày 30 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc về việc Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả sáng tác các tác phẩm nghệ thuật năm học 2021-2022.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Cường Chủ tịch Hội đồng cho rằng Hoạt động nghiên cứu khoa học và Sáng tác các tác phẩm nghệ thuật trong lĩnh vực Âm nhạc, Hội hoạ, Múa… của đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc trong những năm vừa qua đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Nhiệm vụ chính của giảng viên là thực hiện tốt công tác giảng dạy theo đúng chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó giảng viên Nhà trường còn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và sáng tác các tác phẩm nghệ thuật nhằm giúp cho năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của giảng viên không ngừng được nâng cao. Nghiên cứu khoa học và Sáng tác các tác phẩm nghệ thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau bởi lẽ trong các hoạt động này người nghiên cứu, người sáng tác đều phải tìm ra vấn đề mới và giải quyết vấn đề đến những kết quả cụ thể, có giá trị, có độ tin cậy và minh chứng được thành quả của mình.

Nghiên cứu khoa học giúp giảng viên giải quyết, cải thiện các vấn đề từ thực tiễn dạy học một cách logic, khoa học, thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học. Còn sáng tác các tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cho giảng viên được củng cố kỹ năng nghề nghiệp, làm mới tư duy của mình, tư duy thẩm mỹ ngày càng được nâng cao và mở rộng từ đó vận dụng vào dạy học làm cho kết quả dạy học hiệu quả hơn.

Để tạo dựng và phát triển một môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2021-2022. Các tác giả sáng tác trong lĩnh vực Hội hoạ đã trưng bày các tác phẩm của mình tại phòng Triển lãm của Nhà Trường, các tác giả sáng tác các tác phẩm âm nhạc báo cáo sáng tác ca khúc, tác phẩm hoà tấu trước Hội đồng bằng các hình thức biểu diễn trực tiếp, nghe tác phẩm qua CD, Clip.

Sau 2 ngày làm việc Hội đồng đã đánh giá và có kết quả như sau:

  1. Các tác phẩm âm nhạc:
Stt Họ và tên Tên tác phẩm Xếp loại
1 Nguyễn Văn Hạnh Hết dịch mẹ về

A

2 Phạm Quang Dụ Hát về những chiến sĩ Ngành Y A
3 Nguyễn Trung Dũng Tìm em mùa hội Pao A
4 Hà Thái Lưu Hồn thiêng đất Mường B
5 Doãn Thanh Hải Xứ Mường truyền vọng nhịp chiêng B

 

  1. Các tác phẩm Mĩ thuật:
Stt Họ và tên Tên tác phẩm Xếp loại
1 Trần Thị Thu Lũ Sông Đà A+
2 Trần Trung Dũng Bản em A
3 Nguyễn Thị Hồng Chang Tự nhiên A
4 Trần Thị Phương Liên Cùng với thiên nhiên A
5 Nguyễn Tất Chiến Vô Đề

B

* Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

GV Doan Thanh Hai tac pham Xứ Mường chuyển vọng nhịp chiêng

Giảng viên Trần Thị Thu - tác phẩm “Lũ Sông Đà”.

Giảng viên Trần Trung Dũng tac pham Bản em

HĐ nghiem thu tac pham am nhac

Hoi Đong nghiem thu tac pham my thuat

Tác phẩm “Hát về những chiến sĩ ngành Y” Giảng viên Phạm Quang Dụ

Nguyễn Thị Ngọc 

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )