1. Cập nhật thông tin về chiến dịch tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020;

2. Sử dụng phần mềm quét virus: Bkav, Kapersky…. để thực hiện quét mã độc trên máy tính cá nhân.

3. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, yêu cầu các phòng, ban, khoa thông báo đến tổ CNTT để được hỗ trợ.

ra soat ma doc

Tổ CNTT