You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Tin tức - Sự kiện / Tổ chức nghiệm thu Quy trình đảm bảo chất lượng năm 2023
6f8397c853d5818bd8c4

Tổ chức nghiệm thu Quy trình đảm bảo chất lượng năm 2023

Ngày 16/8/2023 Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc đã tổ chức đánh giá và nghiệm thu Quy trình đảm bảo chất lượng năm 2023. Buổi nghiệm thu, là kết quả của quá trình triển khai Kế hoạch số 90/KH-CĐNTTB-KTĐBCLGD ngày 08/02/2023 về việc triển khai bổ sung, xây dựng quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng năm 2023 của Nhà trường.

6f8397c853d5818bd8c4

Nhiệm vụ triển khai kế hoạch lần này nhằm bổ sung, xây dựng hệ thống quy trình/ công cụ bảo đảm chất lượng theo đúng yêu cầu của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng  cơ sở Giáo dục nghề nghiệp  . Đồng thời, bảo đảm các hoạt động của Nhà trường thực hiện đúng theo quy định, quy chuẩn giúp công tác quản trị và đánh giá chất lượng các hoạt động của Nhà trường đạt hiệu quả.

01965bde9fc34d9d14d2

 Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá các Quy trình đều đảm bảo tính khoa học, có tính ứng dụng cao. Theo các thành viên Hội đồng, các quy trình được đưa ra bảo vệ lần này đã đặc tả chi tiết được các bước công việc, kiểm soát, kiểm tra được các bước trong quy trình, đã hệ thống được các biểu mẫu đính kèm.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các thành viên biên soạn nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao hơn nữa chất lượng của Quy trình.

Trên cơ sở kết quả từ phiếu nhận xét và các ý kiến thông qua của các thành viên trong Hội đồng, 08 Quy trình đều được đồng ý nghiệm thu. Sau khi chỉnh sửa bổ sung các Quy trình đảm bảo chất lượng sẽ được phê duyệt và đưa vào sử dụng.

Phòng KT&ĐBCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )