You are here:  / Uncategorized / Đào tạo / Chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy
ctdt

Chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy

Tải Để xem chi tiết tại các kiên kết dưới đây:

Chương trình đào tạo Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống 06 năm

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Thanh nhạc khóa 2019-2022

Chương trình đào tạo Trung cấp Hội họa khóa học 2019-2022

Chương trinh đào tạo 06 năm Phương tây Chương trình đào tạo Cao đẳng Hội họa khóa học 2019 – 2022

Chuong trinh Trung cap nganh Thanh nhac khóa 2019-2022

Chuong trinh đào tạo Violon

Chuong trinh Trung cap nganh Bieu dien Mua DGDT khóa 2019-2022

Chuong trinh đào tạo Organ khóa 2019-2022

Chuong trinh đào tạo Piano

Chuong trinh đào tạo Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống khóa 2019-2022

Chuong trinh đào tạo Biểu diễn nhạc cụ Phương tây khóa 2019-2022

Chuong trinh dao tao cao dang nganh Quan ly van hoa

Chuong trinh dao tao cao dang nganh Biểu diễn nhạc cụ truyền thống khóa 2019-2022

Chuong trinh dao tao cao dang nganh Diên viên Mua khoa 2019-2022

Chuong trinh dao tao cao dang nganh Bien dao Mua khoa 2019-2022

Chuong trinh dao tao cao dang nganh Biểu diễn nhạc cụ Phương tây khóa 2019-2022

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )