You are here:  / Văn bản / Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Số/Ký hiệu: 106/TCDN-DNCQ
Ngày ban hành: 19/01/2017
Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề
Loại thông báo: Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh
Toàn văn:

Nội dung văn bản hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.  Xem thêm