You are here:  / Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành / Giới thiệu chung khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành
Untitled-1

Giới thiệu chung khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

1. Chức năng

     Khoa Kiến thức cơ bản, Cơ sở ngành được hình thành từ hai khoa Kiến thức Đại cương và Kiến thức cơ sở ngành. Khoa có chức năng quản lý, giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức Đại cương; khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng, An  ninh, Giáo dục thể chất; khối kiến thức cơ sở ngành của bậc Trung cấp và Cao đẳng âm nhạc, Thanh nhạc, Múa… cho Người học trong và ngoài Nhà trường.

Untitled-1

2. Nhiệm vụ

– Căn cứ vào mục tiêu, chương trình đào tạo, Khoa lập kế hoạch, tổ chức, phân công sắp xếp giáo viên giảng dạy Người học trong và ngoài Nhà trường.

–  Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đào tạo  cho các đối tượng một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Quản lý chất lượng, kết quả học tập của người học, thường xuyên báo cáo với Hiệu trưởng tình hình công tác của khoa.

– Biên soạn nội dung, chương trình khung các môn Kiến thức đại cương; kiến thức cơ sở ngành phù hợp với từng đối tượng trong và ngoài Nhà trường.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, tìn tòi cải tiến phương pháp giảng dạy, từng bước vận dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình giảng dạy phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Khoa.

– Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa,  nắm chắc chất lượng, kết quả đào tạo của Khoa, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng và hội đồng thi đánh giá kết quả học tập, phân loại tốt nghiệp của Người học.

– Duy trì nề nếp, xây dựng môi trường văn hoá công sở phát triển khoa ngày một vững mạnh.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Địa chỉ : Tầng 2 khu giảng đường Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc. Phường Thịnh Lang- thành phố Hòa Bình- tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0912581270

Email: buingoctu.vhnttb@gmail.com

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )