You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Hội đồng thẩm định Đề cương nghiên cứu khoa học và xét duyệt ý tưởng sáng tác, chuyển soạn các tác phẩm nghệ thuật năm học 2022-2023
1

Hội đồng thẩm định Đề cương nghiên cứu khoa học và xét duyệt ý tưởng sáng tác, chuyển soạn các tác phẩm nghệ thuật năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch 397/KH-CĐNTTB-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn năm học 2022-2023;

Ngày 02-03/11/2022 Hội đồng khoa học đã tiến hành họp thẩm định 02 Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và xét duyệt 16 ý tưởng sáng tác, chuyển soạn các tác phẩm nghệ thuật năm học 2022-2023.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết của giảng viên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Các đề tài NCKH và sáng tác các tác phẩm nghệ thuật đăng ký thực hiện năm học 2022-2023 nhằm mục đích trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Hoạt động sáng tác các tác phẩm múa, âm nhạc, mĩ thuật làm tài liệu giảng dạy trong Nhà trường và HSSV được thực hành biểu diễn các tác phẩm phù hợp với từng đối tượng và có giá trị nghệ thuật cao.

Sau 2 ngày làm việc dựa trên báo cáo tóm tắt đề cương NCKH và thuyết minh các ý tưởng sáng tác, chuyển soạn các tác phẩm nghệ thuật năm học 2022-2023 của các tác giả, nhóm nghiên cứu. Các Hội đồng xét duyệt đã nhận xét chi tiết, cụ thể từng đề tài NCKH và góp ý các ý tưởng chuyển soạn, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật. Nhìn chung các đề tài NCKH cấp trường đã đạt những yêu cầu cơ bản của một đề tài NCKH cấp cơ sở. Hội đồng đã thống nhất đồng ý thực hiện đề tài nhưng yêu cầu nhóm tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung để đề cương đáp ứng tốt nhất về mặt nội dung.

* Một số hình ảnh của Hội đồng:

1 2 3 4

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )