You are here:  / Phòng Công tác HSSV / Tin tức - Sự kiện / Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
7e887253ab10724e2b01

Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày 10/11, tại Nha Trang, Khánh Hoà, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên dương HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu và HSSV xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL năm 2022.

Định kỳ hai năm một lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc nhằm động viên, khích lệ những cá nhân có thành tích thi đua trong học tập và rèn luyện làm theo lời Bác. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp thể hiện sự quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc. Hội nghị cũng là nơi để các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu văn hóa của các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lãnh đạo Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL); đại diện thầy cô giáo của 26 trường trung cấp, cao đẳng, đại học và 58 học sinh, sinh viên, trong đó có 34 em là người dân tộc thiểu số tiêu biểu và 24 em là học sinh, sinh viên xuất sắc đại diện cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã có thành tích trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn thanh niên trong thời gian qua..

Trong 58 HSSVtiêu biểu, xuất sắc, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc vinh dự có bốn HSSV, đó là sinh viên Nguyễn Thuý Ngà khoa Múa đạt HSSV xuất sắc, 3 em Ngần Văn Phong khoa Thanh nhạc, Hầu Mí Chơ khoa Âm nhạc, Mùa A Tồng khoa Mỹ thuật là HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022.

7e887253ab10724e2b01

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã chỉ rõ: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực: Triển khai xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong HSSV rèn luyện toàn diện: Chân, thiện, mỹ; phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác; triển khai công tác HSSV với rèn luyện kỹ năng nghề hướng tới ngày mai lập nghiệp. Đặc biệt các đại biểu đã tã tập trung thảo sâu về việc thực hiện các chế độ, chính sách với học sinh, sinh viên DTTS…Phát biểu tại Hội nghị,  TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc có bài tham luận về chế độ chính sách của Nhà nước đối với HSSV dân tộc thiểu số.

050A3638

Tại buổi Lễ tuyên dương, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và biểu dương 6 tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Học sinh, sinh viên học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022;. Để có được những thành quả trên đây, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý cùng các em học sinh, sinh viên đã dành hết tâm huyết trong sự nghiệp “trồng người”, đã đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ những người làm công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần to lớn cho sự nghiệp phát triển Ngành nói riêng và kinh tế-xã hội của đất nước nói chung.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt các đề án, chương trình và các chỉ thị về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, để phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị:

– Đối với Vụ Đào tạo: Rà soát, tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và những sinh viên ưu tú xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

– Đối với các cơ sở đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm và có những biện pháp quản lý, giảng dạy phù hợp, thiết thực trong điều kiện hiện nay, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên thực hiện những nội dung trong phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025” bằng các chương trình hành động thiết thực và hiệu quả. Chăm lo, quan tâm đến các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trong học tập, rèn luyện.

– Đối với các học sinh, sinh viên: Tiếp tục phấn đấu rèn đức, luyện tài, vượt mọi khó khăn, thi đua học tốt, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác, khát vọng cống hiến để ngày mai lập nghiệp”; cùng lan tỏa và gửi đi thông điệp Thanh niên khát vọng cống hiến, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là dự bị tin cậy, tạo nguồn cho Đảng.

Người biên soạn: Đỗ Thị Lương Thiện

Nguồn tham khảo: Báo Tổ quốc số ra ngày 11/11/2022

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )