You are here:  / Tin tức - Sự kiện / LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN MINH.
IMG_7306

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN MINH.

Sáng 02/12/2017, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Minh, chuyên ngành Âm nhạc học; mã số 62210201.

Hội đồng đánh giá luận án gồm thành viên: GS.TS.NGND Trần Thu Hà chủ tịch hội đồng; GS Bùi Gia Trường; GS Nguyễn Trung Kiên; PGS.TS Phạm Tú Hương; Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, GĐ Học viện ANQGVN; PGS.TS Phạm Phương Hoa; PGS.TS Nguyễn Huy Phương

Tên đề tài luận án “Âm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violin ở Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS.NSND Ngô Văn Thành. Bố cục của luận án ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương 2: Giảng dạy Violon và vấn đề âm chuẩn, tiết tấu

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy âm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon.

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lí luận liên quan đến âm chuẩn, tiết tấu, cũng như những yếu tố tác động đến quá trình nhận thức, thực hành và giảng dạy Violon ở Việt Nam. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc giảng dạy Violon ở Việt Nam, liên quan đến âm chuẩn, tiết tấu và một số vấn đề liên quan. Với nhiệm vụ của đề tài là làm rõ các khái niệm liên quan đến luận án. Xây dựng cơ sở lý thuyết liên quan đến đối tượng nghiên cứu của luận án là âm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon. Tìm hiểu sự biến đổi của quá trình hình thành và phát triển âm chuẩn, tiết tấu cổ điển Châu Âu. Khảo sát thực trạng giảng dạy Violon cũng như quy trình đào tạo Violon chuyên nghiệp hiện đang áp dụng tại các trung tâm đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội và một số cơ sở đào tạo Violon ở các thành phố lớn…

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: chuyên ngành Âm nhạc học; mã số 62210201; với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Trần Thu Hà đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu tường minh, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy vấn đề âm chuẩn, tiết tấu, cho học sinh Violon nói riêng, các nhạc cụ đàn dây nói chung, trong việc học tập âm nhạc hàn lâm chuyên nghiệp Châu Âu. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần khắc phục những khó khăn trong quy trình đào tạo học sinh, sinh viên hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp một số giải pháp nhằm đổi mới quy trình, phương pháp đào tạo Violon ở Việt Nam. Luận án được xem là một tài liệu nghiên cứu tham khảo cho các liên ngành khác như: đàn dây và các nhạc cụ phương tây, tạo bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo tài năng nghệ thuật.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Văn Minh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Nguyễn Văn Minh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Âm nhạc học cho NCS Nguyễn Văn Minh.

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Văn Minh đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của cán bộ hướng dẫn GS- TS- NSND Ngô Văn Thành, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội đồng Giáo sư, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ. Thành công của đồng chí Nguyễn Văn Minh bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trong lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ ngày hôm nay là niềm vinh dự tự hào cho đồng chí, cho gia đình và Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay và mãi về sau.

                                                                                        Kim Tuyến

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án:

24852073_835550583286336_7199270410437181163_n

GS.TS. Trần Thu Hà – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

24852635_835550526619675_2215761002402576468_n

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh bảo vệ luận án trước Hội đồng

IMG_7306

NCS tặng hoa người hướng dẫn

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )