You are here:  / Thư viện / Ngày Sách trở thành ngày hội văn hóa trên cả nước
143029baoxaydung_image018

Ngày Sách trở thành ngày hội văn hóa trên cả nước

Trong dòng chảy của lịch sử văn minh nhân loại từ bao thế kỷ nay, ở nhiều nước đã xuất hiện thư viện và việc tổ chức đọc sách báo cho các tầng lớp nhân dân. Lịch sử của “Ngày hội đọc sách” được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha, vào ngày lễ Thánh Giooc-giơ 23/4, người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng kèm theo một bông hồng đẹp. Từ đó hằng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành “Ngày hội đọc sách” trên các đường phố. Sau đó hoạt động văn hóa có ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi dưới nhiều hình thức như: Tuần lễ đọc sách, Ngày Sách, Tuần lễ thư viện. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách và Bản quyền thế giới (có một sự trùng lặp đáng nhớ, bởi đó cũng là ngày mất của hai đại văn hào nổi tiếng tiếng giới: W. Shakespeare và M. Cervantes).

Ở Việt Nam ngày 24/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đó ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Quyết định nêu rõ, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc Việt Nam.

Với mục đích: không chỉ tôn vinh sách, giá trị của tri thức và văn hoá đọc, khẳng định vị thế xã hội và tầm quan trọng của Sách & việc đọc sách- một nét đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần, truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của văn hóa đọc sách đối với việc giáo dục, rèn luyện và hình thành nhân cách của mỗi người. Từ đó khuyến khích và hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, nghiên cứu khoa học, tự nâng cao kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Hưởng ứng ngày sách Việt nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) Trung tâm Thông tin thư viện trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc phát động phong trào đọc sách và tổ chức  tuyên truyền giới thiệu sách,  phương pháp đọc sách có hiệu quả cho cán bộ viên chức và các bạn HSSV nhà trường tại Trung tâm Thư viện trường . Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 03 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019. Trân trọng kính mới các thầy cô giáo, cán bộ giảng viên và các em HSSV tích cực hưởng ứng.

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )