You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Tin tức - Sự kiện / Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc Tổ Chức Họp Hội Đồng Tự Đánh Giá Chất Lượng Năm 2022
1

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc Tổ Chức Họp Hội Đồng Tự Đánh Giá Chất Lượng Năm 2022

Ngày 29/12/2022 – 30/12/2022, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đã tổ chức buổi nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.

Hội đồng nghiệm thu do Thạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Q. Hiệu trưởng làm chủ tịch và các thành viên trong hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.

4

Qua thời gian chuẩn bị, nghiên cứu, các đơn vị đã phối hợp tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc dưới sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất của Hội đồng tự đánh giá chất lượng. Các hoạt động này diễn ra hằng năm và đều được thực hiện theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề/cao đẳng nghề của Bộ Lao động thương binh & Xã hội, đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ. Việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giúp Nhà trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

1

Tại buổi làm việc, ThS. Đặng Trí Mẫn – Phụ trách phòng Khảo thí và ĐBCLGD, đại diện nhóm báo cáo viên trình bày tóm tắt về báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (ngành Thanh nhạc trình độ Trung cấp và ngành Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống hệ trung cấp). Hội đồng đã thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng. Nội dung báo cáo tự đánh giá chất lượng được 100% thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhất trí thông qua. Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đồng, Báo cáo tự đánh giá chất lượng sẽ được phê duyệt, công bố và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Phòng KT&ĐBCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )