You are here:  / Thư viện / Giới thiệu bộ sách “Văn hóa Việt Nam – Nghiên cứu và tiếp cận”
bộ sách “Văn hóa Việt Nam - Nghiên cứu và tiếp cận”

Giới thiệu bộ sách “Văn hóa Việt Nam – Nghiên cứu và tiếp cận”

Trung tâm thông tin thư viện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây bắc; Trân trọng giới thiệu bộ sách “Văn hóa Việt Nam – Nghiên cứu và tiếp cận” của Giáo sư, Tiến sĩ văn hóa học Nguyễn Chí Bền.

Bộ sách gồm 2 tập. Tập 1 với 1.847 trang, gồm các tiểu luận, chia thành 3 quyển (quyển 1 về văn hóa dân gian, quyển 2 về văn hóa đương đại, quyển 3 về văn học). Tập 2 với 937, trang gồm các chuyên luận khoa học.

Với 65 tiểu luận (ở quyển 1, tập 1) về văn hóa dân gian, tác giả đã kết nối những bài nghiên cứu về hoạt động và giá trị văn hóa dân gian ở các vùng miền đất nước (nhất là ở Bến Tre, Nam bộ) một cách tổng quan, hệ thống và cụ thể sinh động. Những bài viết Làng Việt Nam bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long, Những hằng số của Văn hóa dân gian người Việt Nam bộ, Thiên nhiên và văn hóa dân gian của người Việt ở Nam bộ… mặc dù được công bố đã lâu (từ các năm 1991,1993, 2003), đến nay giá trị của nó vẫn tươi nguyên, làm căn cứ cho nhiều công trình khoa học của giới nghiên cứu, học tập về văn hóa.

Với 36 bài về văn hóa Việt Nam đương đại (ở quyển 2, tập 1), GS-TS.Nguyễn Chí Bền dẫn dắt người đọc đến với những vấn đề cơ bản của chuyên ngành Văn hóa học, từ khái niệm, góc nhìn nghiên cứu, lịch sử xây dựng và phát triển ngành văn hóa học đến phương pháp nghiên cứu và các vấn đề thực tế về bảo tồn di sản văn hóa nội vùng và di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Phần này, tác giả cập nhật những vấn đề mới đem lại nhận thức mới cho người đọc, như: văn hóa biển đảo Việt Nam, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, di sản văn hóa phi vật thể trong cách mạng công nghiệp  4.0…

Qua 20 bài nghiên cứu, cảm nhận tác giả, tác phẩm (ở quyển 3, tập 1), tập sách khiến người đọc ngạc nhiên cảm xúc văn học của thầy giáo Nguyễn Chí Bền. Những trang viết ấy từ tài liệu điền dã, mang phong cách dân dã, đậm chất phê bình văn học, dưới góc nhìn của nhà văn hóa ”máu lửa” với văn chương đã mang đến cho người đọc sự cảm nhận thú vị về văn học và chân dung những văn nhân như: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tòng, Nguyễn Văn Vinh, Lê Anh Xuân…

Trong hành trình phát triển của đất nước hướng đến phát triển bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm mục tiêu đồng thời là động lực phát triển của xã hội, bộ sách Văn hóa Việt Nam – nghiên cứu và tiếp cận của GS-TS.Nguyễn Chí Bền có chiều sâu thực tế, tầm cao lý luận, diện rộng liên ngành, sức lan tỏa trong giới nghiên cứu và học sinh, sinh viên bộ sách thực sự rất đáng trân trọng.

Kim Tuyến

 

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )