You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Đào tạo / Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường
HĐ nghiem thu Ảnh 2

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

Sáng ngày 03 tháng 06 năm 2021, tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Hội đồng thẩm định đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc” do thạc sĩ Nguyễn Minh Cường phó Hiệu trưởng và thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng trưởng phòng Đào tạo, QLKH và HTQT làm chủ nhiệm đề tài.

HĐ nghiem thu Ảnh 1

Hội đồng nghiệm thu gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Minh Tiến sĩ – Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Bùi Văn Hộ Tiến sĩ – Phó Hiệu trưởng P. Chủ tịch Hội đồng
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Tiến sĩ –  Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4. Bà Ngô Thị Thu Hà Thạc sĩ – Trưởng phòng HCTH Ủy viên
5. Ông Bùi Ngọc Tú Thạc sĩ. Trưởng khoa KTCB & CSN Ủy viên TKHĐ

Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nội dung gồm:

Nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung, kết quả của đề tài nghiên cứu.

HĐ nghiem thu Ảnh 2

Các thành viên hội đồng đánh giá, nhận xét phản biện về: Tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất các giải pháp của đề tài.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao về mặt ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Kết quả 5/5 (tỷ lệ 100%) đồng ý thông qua kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc ”. Đề tài được đánh giá xếp loại Giỏi.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa nội dung theo góp ý của các thành viên trong hội đồng để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Phòng HCTH sẽ triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác Quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà trường trong giai đoạn sắp tới.

           Nguyễn Anh Hoàng

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )