You are here:  / Thông báo / Tin tức - Sự kiện / Văn bản / Đào tạo - Tuyển sinh / Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Ảnh thông báo

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

z2503703048166_022819b9889fa74d0f9ac56f3ebe9b60 z2503703053365_494367dcff295c1015005b46ac6a3074

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )