You are here:  / Phòng Hành chính tổng hợp / Thông báo / Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê
Ảnh thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê

Thực hiện Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan.  Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản như sau: Xem chi tiết tại đây

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )