You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Tin tức - Sự kiện / Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi đã tổ chức nghiệm thu ngân hàng đề thi/ đáp án của khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành năm 2023.
c559c8d4f0492f1776588

Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi đã tổ chức nghiệm thu ngân hàng đề thi/ đáp án của khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành năm 2023.

Ngày 9/5/2023, căn cứ kế hoạch năm học, Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi đã tổ chức nghiệm thu ngân hàng đề thi/ đáp án của khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành năm 2023.

Thành phần Hội đồng gồm: Thạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Q. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc – Chủ tịch Hội đồng; Tiến sĩ Bùi Văn Hộ, Phó Hiệu trưởng, phó chủ tịch Hội đồng; Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng cùng các đồng chí trưởng, phó các đơn vị và các thành viên trong các Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi.

c559c8d4f0492f1776588

Hội đồng nghiệm thu đã bám sát vào các tiêu chí như: Ngân hàng đề được xây dựng đúng quy trình, tuân thủ quy định của Nhà nước; Ngân hàng đề thi phải có nội dung phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy, các tiêu chí chấm điểm phải bám sát với nội dung của chương trình môn học…Sau khi các thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét, góp ý, dựa trên những tiêu chí đánh giá đã đề ra, đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc. Ngân hàng đề thi/ đáp án của khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành đã được nhà trường nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngay trong học kỳ II năm học 2022-2023.

1554c5f5fd6822367b795

Phòng KT & ĐBCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )