You are here:  / Uncategorized / Toàn văn Dự thảo các văn kiện chính trị của Đảng CSVN trình tại ĐHĐBTQ lần thứ XIII
du-thao-van-kien

Toàn văn Dự thảo các văn kiện chính trị của Đảng CSVN trình tại ĐHĐBTQ lần thứ XIII

Thực hiện Công văn số 168-CV/BCSĐ về việc công bố, lấy ý kiến đối với các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Căn cứ hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/09/2020 của Ban TGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc đề nghị các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thời hạn công bố lấy ý kiến hết ngày 13/11/2020, các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc Trường tổng hợp ý kiến (nếu có) gửi về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 13/11/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Trân trọng!

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )